تبلیغات
مقاله علمی - پرورش کرم ابریشم

مقاله علمی

چهارشنبه 26 بهمن 1390

پرورش کرم ابریشم

نویسنده: ادمین 1   

پرورش کرم ابریشم

تفریخ تخم نوغان ( خارج شدن کرمها از تخم )
هدف از تفریخ فقط بیرون آمدن کرم ابریشم از تخم به هر شکل نمی باشد ، بلکه هدف ایجاد شرایط مناسبی است که بوسیله آن تقریباً همه کرمها به طور همزمان  ، یکنواخت و با قدرت کافی از تخمها خارج گردند و زمان مناسب این کار حدود 13-12 روز از زمان خروج تخم نوغانها از سردخانه می باشد.
لازم به ذکر است که جهت هماهنگی بیشتر تا مرحله قبل از تغییر رنگ کامل تخم نوغان نور طبیعی ( یا 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی ) مورد استفاده قرار گرفته و پس از تغییر رنگ تخم نوغانها 2 روز تاریکی کامل مورد استفاده قرار گیرد و پس از طی مراحل فوق بمنظور در آمدن یکنواخت لاروها از تخم لازم است بمدت 2 الی 4 ساعت تخم ها را در معرض نور قرار داده تا کاملاً تفریخ شود.
نکات مهم در پرورش کرم جوان :
کرمهای تازه تفریخ شده تا پایان خواب سوم اصطلاحاً کرم جوان و به کرمهای سنین چهارم و پنجم اصطلاحاً کرم بالغ گفته می شود .
-رودیهای محل پرورش را با مخلوط آهک و کلر گرد پاشی نموده و جهت ضدعفونی دستها محلول 1% کلر در نظر گرفته شود . افراد می بایست قبل از شروع کار دستها را ضدعفونی کرده و کف دمپائی ها را آغشته به مخلوط آهک و کلر نمایند .
-در روز تفریخ پس از گذراندن مرحله تاریکی، تخم نوغانها می بایست در معرض نور بمدت 2 الی 4 ساعت قرار بگیرد تا با این روش 90 تا 95 درصد تخم نوغانها تفریخ گردند.
-برای تغذیه از برگهای مناسب به اندازه 2 سانتی متر مربع استفاده شده و از اندازه های خیلیکوچک و نازک و بلند خودداری کنید .

-برداشت برگ از روز قبل تهیه و آماده شود.
-هرگز کرمهای جوان را با دست لمس نکرده و حتی الامکان غیر از مواد نظافت بستر ، از 2 عدد پر تمیز برای اضافه کردن بستر استفاده گردد.
-افزایش سطح بستر ( باز کردن جای کرمها ) می بایست که بصورت تدریجی در زمان هر مرحله برگدهی صورت گرفته ، برگدهی نازک انجام شود . از تراکم بیش از حد کرمها و یا برگدهی اضافی خودداری گردد.
-قبل از خواب ، برگدهی به صورت نازک با قطعات برگ به طول و عرض یک سانتی متر در خواب اول و 2 سانتی متر در خواب دوم صورت پذیرد .
-بسترهای پرورشی در معرض نور مستقیم و شدید قرار نگیرد.
-به جز در موارد انجام کار مانند برگدهی ، نظافت یا تعویض بستر از حضور افراد در سالن پرورش جلوگیری شود.
-در طول سنین اول و دوم ، حرارت بین 26-25 درجه و رطوبت بین 85-80 درصد و در طول سن سوم حرارت 25-24 درجه و رطوبت 80-75 درصد تامین گردد.
-برگدهی را بین ساعات 8-7 ، 13 و 30/19 انجام دهید .
-برای برگدهی صبح و شب ، برگها را ساعت 6 بعد از ظهر برای برگدهی ظهر برگها را 8 صبح برداشت کنید .
-برگها را درز محل خنک و سایه با پوشاندن پارچه مرطوب تازه نگه داشته و مراقب باشید تا برگها بصورت انباشته و گرمازده نشوند.
-پس از برگدهی بمنظور حفظ رطوبت برگهای خرد شده روی بستر پرورش را با یک تکه کاغذ تمیز به طور کامل پوشانده و روی کاغذ را بصورت آبپاشی با دست کمی مرطوب نمائید، کاغذهای پوشانده را نیم ساعت قبل از هر برگدهی از روی بسترها بردارید.
-در زمان خواب رطوبت محیط را کاهش داده و برای خشک نگه داشتن بستر پرورشی از پاشیدن پودر آهک شسته ( آبدیده ) بصورت گرد پاشی استفاده نمائید.
-بمنظور ایجاد یکنواختی در پرورش تا زمانیکه 95-90درصد کرمها به خواب نرفته اند برگدهی را بصورت پراکنده ادامه داده و تا زمانیکه 95-90 درصد کرمها بیدار نشده اند برگدهی جدید را شروع نکنید.
 نکات مهم در پرورش کرم بالغ :
 جهت ادامه عملیات پرورش کرمها پس از خواب سن سوم از محل پرورش کرم جوان به تلمبارهای پرورش کرم بالغ منتقل می شوند . علاوه بر نکات ذکر شده در قبل موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرند :
1- حرارت مناسب برای پرورش کرم بالغ 24-23 درجه سانتیگراد و رطوبت مناسب 75-70 درصد است . در تامین شرایط فوق می بایست که از نوسانات شدید حرارت در طول روز و شب جلوگیری بعمل آید .
2- تغذیه در مرحله کرم بالغ با شاخه صورت گرفته و نیازی به قطعه قطعه کردن برگها نیست .
3- برگهای مورد استفاده می بایست که به اندازه کافی رشد کرده و دارای رنگ سبز تیره باشند . استفاده از برگهای خیس ،  خاک آلود ، بیمار و پژمرده ، برگهای سایه و جوانه های بالائی شاخه ها موجب بروز بیماری در کرم ابریشم خواهد شد.
4- به منظور کاهش رطوبت در محیط پرورش ایجاد تهویه هوا به کمک جریان ملایم باد در تلمبار الزامی است .
5- به علت حجم زیاد برگ مصرفی در کرم بالغ ، برگهای برداشت شده می بایست در شرایط خنک و سایه نگهداری شده و در صورت خشک بودن بیش از حد برگها با مرطوب کردن برگها آنها را تازه نگه داشت ولی برگ مورد مصرف هیچگاه نباید خیس باشد.
6- از رفت و آمدهای بی مورد به تلمبارهای مجاور که احتمال وجود بیماری دارند پرهیز گردد.
7-حتی المقدور برداشت برگ در ساعات خنک روز انجام شده و در صورت تهیه برگ از توتستانهای دیگر، مقداری از برگ برای اطمینان از عدم آلودگی به سموم شیمیایی توسط تعداد معدودی از کرمها مورد آزمایش قرار گیرد .
8-در روزهای آخر سن پنجم و زمان تنیدن پیله به کاهش رطوبت محیط بوسیله تهویه هوا توجه خاص گردد.
9-در صورت مشاهده کرمهای بیمار ، آنها را از بستر پرورش جمع آوری نموده و به طریقه بهداشتی در چاله آهک دفن و یا بسوزانید تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود ، سپس دستها را با محلول آب و کلر ضد عفونی نمائید .
10-در زمان خواب استفاده از پودر آهک کشته را فراموش نکنید.
11-از تراکم بیش از حد کرمها جلوگیری کرده و برای هر جعبه تخم نوغان ( حاوی 20000 عد د   تخم ) حدود 20 متر مربع بستر در نظر بگیرید.
بیماریهای رایج در پرورش کرم ابریشم :
با توجه به اینکه بیماریهای کرم ابریشم در مان شدنی نبوده و استفاده از دارو عملی نمی باشد . بنابراین مهمترین اصل در جلوگیری از شیوع بیماریها رعایت اصول بهداشت و عملیات پیشگیری می باشد . به این منظور کلیه اماکن و وسائل پرورشی را می بایست قبل از شروع هر مرحله پرورش و پس از پایان پرورش ضدعفونی نمود . برای ضد عفونی از موارد زیر می توان استفاده نمود :
1-محلول 2 درصد فرمالین :
زمان استفاده از محلول فرمالین 4 روز قبل از پرورش می باشد. محلول شامل یک لیتر فرمالین ( 37 درصد ) و 17 لیتر آب می باشد. برای تاثیر بهتر این محلول می بایست محیط گرم بوده و کلیه منافذ ورود و خروج هوا گرفته شده باشند . 48 ساعت قبل از شروع پرورش ، می بایست که کلیه دربها و پنجره ها را باز نمود تا گاز حاصل از فرمالین از محیط پرورش کاملاً خارج گردد. از این محلول برای هر متر مربع به میزان یک لیتر استفاده می شود.
2- محلول 1 درصد کلر :
 زمان استفاده یک روز قبل از شروع پرورش است محلول شامل 20 گرم کلر تجارتی و یک لیتر آب می باشد . در تلمبارهای سنتی این محلول کاربرد راحت تری دارد . برای ضد عفونی بستر یک جعبه و وسائل مربوطه مجموعاً 10 لیتر از این محلول کافی است .
3-پودر کلر و آهک :
این پودر به صورت روزانه در محل ورودیهای سالن پرورش استفاده می گردد و مخلوط شامل 950 گرم آهک کشته و 50 گرم کلر است .
 حال تعدادی از بیماریهای رایج نوغانداری و روشهای کنترل آنها ذکر می گردند.
1- کراسری ( با نام محلی زرد میر، مخوس)
علائم بیماری :
ایجاد برآمدگی در محل اتصال بندهای بدن کرم ، نازک، درخشدنده و شکننده شدن پوست بدن کرمها، تحرک بیش از حد و مشاهده تعدادی از کرمهای بیمار در لبه های بستر پرورشی ، خروج مایع شیری رنگ از بدن کرمهای بیمار پس از ترکیدن .
راههای شیوع بیماری :
ضدعفونی ناقص، تغییرات ناگهانی شرایط محیط مانند درجه حرارت ، وجود رطوبت بیش از حد در محیط پرورش و برگها ، استفاده از برگهای با کیفیت نا مطلوب ، تغذیه لاروها با برگهای مرطوب و لطیف ، تراکم بیش از حد لاروها ، استفاده از برگهای تخمیر شده ( گرما زده و ترش شده ) و آلوده ، تهویه نامطلوب .
راههای کنترل و پیشگیری :
انجام ضدعفونی صحیح ، تغذیه کرمها با برگهای مطلوب ، حفظ و تامین حرارت و رطوبت در حد مناسب ، مدیریت صحیح پرورش در زمان خواب و بیداری و تنیدن پیله ، فراهم نمودن سطح کافی بستر پرورش و ایجاد تهویه ، جمع آوری و انهدام سریع کرمهای آلوده ، استفاده از مواد ضد عفونی کننده به توصیه کارشناسان شرکت ابریشم ایران .
2-فلاشری ( با نام محلی سیاه میر ، لسه میر )
علائم بیماری :
اشتهای ضعیف ، کندی رشد و چروکیدگی پوست بدن ، از دست رفتن قابلیت ارتجاعی و کشیدگی پوست ، اسهال و استفراغ ، مشاهده حالت زنجیری در مدفوع ، سفت شدن قسمت سر و سینه کرمها ، سیاه شدن کرمهای مرده.
راههای شیوع بیماری :
ضد عفونی ناقص ، تفریخ نادرست تخم نوغان ، نوسان درجه حرارت ، استفاده از برگهای نامطلوب مانند برگهای خیس یا گرمازده و پلاسیده و خاک آلود ، عدم تهویه در محیط پرورش ، تعداد بیش از حد کرمها و برگدهی خیلی کم یا خیلی زیاد ، انباشته شدن فضولات در بستر پرورش ، ایجاد ضربه و صدمه در طول عملیات پرورش .
راههای کنترل و پیشگیری:
ضدعفونی صحیح، جابجائی مناسب تخم نوغان از محل خرید تا محل تفریخ و انجام عملیات صحیح و استاندارد در تفریخ ، تامین و حفظ حرارت و رطوبت مناسب در تمام طول پرورش ، تغذیه با برگهای مطلوب ، رعایت اصول بهداشت در پرورش ، اجتناب از ایجاد صدمه و زخم در بدن کرم ، جمع آوری و انهدام کرمهای بیمار و نگهداری صحیح برگ توت .
موسکاردین ( با نام محلی نقلک ، گج میر )
علائم بیماری :
از دست رفتن اشتها و سستی و بی حالی در مراحل اولیه ، ظهور خالها و لکه های روغنی روی سطح بدن ، نرم شدن مدفوع ، استفراغ و بدنبال آن مرگ ، بدن لاروهای مرده سفت شده و توسط قارچ پوشیده شده و بصورت یک تکه گچ به رنگ سفید .
راههای شیوع بیماری :
ضدعفونی ناقص، لبالا بودن درجه حرارت و رطوبت محل ، افزایش رطوبت بستر ، ایجاد آلودگی از توتستانهای آلوده ، عدم رعایت بهداشت در طول پرورش .
راههای کنترل و پیشگیری :
ضدعفونی صحیح اماکن و وسائل پرورشی ، برقراری تهویه مناسب ، کاهش تراکم کرمها در سطح بستر و کاهش ضخامت برگدهی در بستر ، سوزاندن کرمهای آلوده ، استفاده از محلولهای قارچ کش به توصیه کارشناسان شرکت ابریشم ، کاهش حرارت و رطوبت محیط پرورش .
4-مسمومیت غذائی :
علائم :
ظهور حرکات عصبی در سر و سینه کرمهای مسموم ، اسهال و استفراغ شدید بدن کرمها ، بالا نگه داشتن سر و سینه کرمهای مسموم.
راههای ایجاد مسمومیت :
استفاده از برگهای ناشناخته و یا آلوده به سموم شیمیائی و حشره کشها ، احداث توتستان در مجاورت کارخانجات صنعتی ، معادن و باغات توتون ، سمپاشی باغات و مزارع مجاور در مسیر باد به سمت توتستان.
راههای کنترل و پیشگیری :
اطمینان از عدم آلودگی برگها به سموم از طریق آزمایش آنها با تعداد کمی از کرمها قبل از تغذیه کامل ، برگدهی سریع با برگهای تازه و لطیف پس از مشاهده علائم مسمومیت به منظور کاهش تلفات .

adelaide weather
دوشنبه 24 دی 1397 10:02 ب.ظ
Everything is very open with a very clear description of the challenges.
It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
Many thanks for sharing!
adelaide weather
دوشنبه 24 دی 1397 08:56 ب.ظ
Its not my first time to go to see this site, i am visiting
this website dailly and get good information from here all the
time.
Konopny olej
سه شنبه 18 دی 1397 06:32 ق.ظ
My brother recommended I might like this web site. He
was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent
for this information! Thanks!
adelaide weather forecast
سه شنبه 18 دی 1397 01:38 ق.ظ
Hello there, You have done a fantastic job.
I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this web site.
Funny Cat Picture
دوشنبه 10 دی 1397 06:15 ب.ظ
You actually make it seem really easy with your presentation but I find this topic to be really
something that I believe I might by no means understand.

It seems too complex and extremely vast for me. I am having a
look ahead on your subsequent publish, I will attempt to get the cling of it!
attraktionslagen
یکشنبه 9 دی 1397 05:48 ب.ظ
Have you ever wondered about attraktionslagen and applying it on your own life. Try it, its fun and cool.
prípravky na rast svalo
جمعه 7 دی 1397 03:55 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to
shoot you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
Funny Picture
سه شنبه 4 دی 1397 05:15 ق.ظ
Useful info. Lucky me I discovered your website
accidentally, and I'm surprised why this twist of fate didn't came about earlier!
I bookmarked it.
car insurance calculator
جمعه 23 آذر 1397 02:38 ق.ظ
Hey are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own.
Do you reqyire any html coding knowledge to make your owwn blog?
Any help would be greatly appreciated!
Positive singles
چهارشنبه 21 آذر 1397 03:32 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more
of your excellent post. Also, I've shared your web site in my social networks!
hook rack
یکشنبه 18 آذر 1397 12:37 ق.ظ
It's a shae you don't have a donate button! I'd
most certainly donaye to this outstanding blog! I suppose for
now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Gogle account.
I look forwar to new updates and will sharre this blog with my Facebook
group. Chat soon!
door hangers
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:47 ب.ظ
What's up, after reading this awesome article i am as well delighted to share my knowledge here with mates.
bloggingtips
دوشنبه 12 آذر 1397 01:32 ق.ظ
What's up, always i used to check web site posts here early in the daylight, as i enjoy to
find out more and more.
www.markenjury.com
جمعه 9 آذر 1397 06:02 ب.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog soon but I'm having
a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different
then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
adult Cam Review
جمعه 9 آذر 1397 12:42 ب.ظ
Howdy! I just wish to give you a hige thumbs up for your great
info you've got right here onn this post. I am returning to your blog for
more soon.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 12:41 ب.ظ
Wonderful, what a webb site itt is! This wwebpage presents valuable information to us, keep it
up.
Free Proxy List
سه شنبه 6 آذر 1397 08:51 ب.ظ
Every 60 minutes there are new public proxies added. You can directly import these
into your SEO tools or do it manually. There are proxies for ScrapeBox and all other tools.
Let me know if you need free public proxies for other tools.
I’ll try to add them if I can.
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:06 ب.ظ
برادر من توصیه کرد من این وب سایت را دوست دارم
او کاملا درست بود. این ارسال واقعا روزم را ساخت.
شما نمیتوانید فقط در مورد چگونگی وقت صرف شده برای این اطلاعات فکر کنید!
متشکرم!
Why does it hurt right above my heel?
جمعه 10 شهریور 1396 11:23 ق.ظ
I am extremely inspired with your writing talents as well as with the layout
on your weblog. Is this a paid theme or did you
customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it's
rare to look a great blog like this one nowadays..
Rosalinda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:00 ق.ظ
It's really a cool and helpful piece of information.
I am satisfied that you simply shared this helpful information with
us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:38 ب.ظ
I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice piece of writing on building up
new web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 154086
  • بازدید امروز :1160
  • بازدید دیروز : 2659
  • بازدید این ماه : 23048
  • بازدید ماه قبل : 34589
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :