تبلیغات
مقاله علمی - نقش ویتامینها در جیره آبزیان و علائم ناشی از کمبود آنها – قسمت اول

مقاله علمی

نقش ویتامینها در جیره آبزیان و علائم ناشی از کمبود آنها – قسمت اول

وجود ویتامینها برای بقاء و رشد و تولید مثل طبیعی حیوانات ضروری است در جیره غذائی ماهی یازده نوع ویتامین محلول در آب و چهار نوع ویتامین محلول در چربی بکار می رود. نیاز های مربوط به ویتامینها در جیره غذائی تحت تاثیر اندازه ،سن،میزان رشد ،شرایط فیزیولوژیک ،وضعیت سلامتی ، ترکیب جیره غذائی ،پایداری جیره در آب ،شرایط محیطی و همچنین دسترسی به ویتامینها از طریق مصرف مواد غذائی طبیعی و دخالت فلور میکروبی دستگاه گوارش قرار دارد. افت ویتامینهای محلول در آب در طول روند فرآوری و ذخیره اجزای جیره های نهائی و نفوذ آب در هنگام ورود آنها به آب ، از جمله عوامل تاثیر گذار بردسترسی به ویتامینها در آبزیان پرورشی هستند( 2).
به بطور کلی ویتامینهای به دو گروه ، ویتا مینهای محلول در آب که شامل : ویتامینهای گروه B (تیامین ،ریبوفلاوین،پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک، نیاسین ، بیوتین ،اسید فولیک، ویتامینB12 ) وکولین،اینوزیتول ،اسید آسکوربیک و ویتامین های محلول در چربی شامل: ویتامینهای A، D، K و E
ویتامینهای گروهB اگرچه فقط به مقادیر اندکی در جیره غذائی مورد نیاز هستند ولی نقش اصلی را در رشد ، فیزیولوژی و متابولیسم ماهی دارند.کولین ، اینوزیتول و اسید آسکوربیک در مقادیر قابل ملاحظه ای در جیره غذایی مورد نیاز هستند وبعضی وقتها بعنوان ویتامین نیستند بلکه مواد مقوی از لحا ظ تغذیه ای می باشند.
الف ) ویتامینهای محلول در آب
...

تیامین
بعنوان فعال کننده آنزیمی نقش مهمی در سوخت و ساز هیدراتهای کربن و چربیها دارد. وجود این ویتامین در فرایند های هضم،تولید مثل وفعالیتهای سیستم عصبی مرکزی و محیطی ضرورت تام دارد ( 5). از دیگر اثرات تیامین کمک به سوخت و ساز سلولی گلوکز است که باعث تولید انرژی در ماهیان می گردد. نشا نیهای کمبود تیامین در آزاد ماهیان شامل اختلال در متابولیسم کربوهیدرات ، اختلالات عصبی ، کاهش اشتها ، کاهش رشد می باشد ونیز یک مورد افزایش حساسیت به شوک با نشانی چرخش تنه در مار ماهی ها گزارش شده است( 1) بعلاوه خونریزی در قاعده باله ها،پرخونی پوست و خونریزی زیر پوستی اتفاق می افتد در ماهی کپور،آزاد ماهیان وگربه ماهی که با جیره های عاری از این ویتامین تغذیه شده اند نشانه های کمبود شامل کاهش اشتها، کاهش رشد ،آتروفی عضلانی،تشنج،ادم و نا پایداری و عدم تعادل می باشد.همچنین کمبود تیامین درماهیان پهن دریایی که از جیره های غذایی حاوی نرمتنان دو کفه ای(حلزون ،صدف) که بمدت طولانی نگهداری شده اند تغذیه شوند بدلیل حضور آنزیم تیامیناز که تیامین را تجزیه می کند کمبود با علائم مرگ ومیر سریع ،فلجی و تشنج گزارش شده است .
مقادیر مورد نیاز این ویتامین برای ماهی قزل آلای رنگین کمان 12-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کپور 3-2 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن می باشد( 2) .منابع ویتامین شامل نخود خشکیده،لوبیا،سبوس و مخمر خشک شده می باشند.
ریبوفلاوین
ریبوفلاوین در کوآنزیمهای بافتی،فلاوین منو نوکلئوتید(FMN ) ،فلاوین آدنین دی نوکلئوتید( FADN )،کوآنزیمهای بسیاری از آنزیمها از جمله گلوتاتیون ردوکتاز و دی آمینو اکسیداز یافت می شوند که وجود این آنزیمها برای تجزیه پیرووات،اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه و تبدیل تریپتوفان به اسید نیکوتینیک ضروری می باشند. بطور کلی در آزاد ماهیان تغذیه شده بمدت 10-12 هفته با جیره های عاری ازریبوفلاوین در درجه حرارت 10-15 درجه سانتی گراد، ریبو فلاوین بافتی مصرف می شود.
کاهش اشتها و کاهش فعالیت تغذیه ای اولین علامت هستند که همراه با ترس از نور ، کاتاراکت یک یا دو طرفی چشم ،تشکیل عروق خونی جدید در قرنیه، خونریزی چشم ،عدم تعادل و آنمی عمومی ،تجمع رنگدانه تیره در بافتها،انقباض یا فشردگی شکم در آزاد ماهیان قابل توجه می باشند. آتروفی پوست برای برخی از انواع ماهیان همراه با تجمع رنگدانه بصورت غیر نرمال در پوست و عنبیه مورد توجه می باشد . جایگزینی ریبوفلاوین در جیره غذایی همه علائم بجز کاتاراکت گسترش یافته را کاهش می دهد.کاتاراکت یک طرفه بصورت برگشت ناپذیر بوده ودر طول زندگی ماهی باقی می ماند .کاتاراکت دو طرفی باعث گرسنگی طولانی ماهی و مرگ می گردد . اولین علامات در آزاد ماهیان ،کپورو گربه ماهی درگیری چشمی می باشد. علائم کمبود بطور خلاصه شامل تشکیل عروق خونی جدید در قرنیه ، کدورت عدسی چشم ،خونریزی چشمها،ترس از نور، تیرگی در دید ،فقدان هماهنگی ،تجمع رنگدانه های غیر طبیعی در عنبیه ، انقباض یا فشردگی شکم ، تیرگی رنگ ، فقدان اشتها ، کاهش رشد و آنمی می باشد.
مقادیر مورد نیاز برای ماهی قزل آلای رنگین کمان 30-20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ( 2) و برای کپور 10-7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است(1).منابع تامین کننده ویتامین شامل کبد،کلیه،شیر،قلب،مخمر،دانه های جوانه زده ،بادام زمینی،سویا وتخم مرغ می باشند.
پیریدوکسین
وجود این ویتامین در بسیاری از واکنشهای آنزیمی ،متابولیسم اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ،سنتز سروتونین،پورفیرین و RNA پیامبر ضروری است. آزاد ماهیان ،گربه ماهیان و اکثر کپور ماهیان جوان گوشتخوار هستند(1) مقدار پروتئین لازم برای حیوانات جوان شامل 40-45 درصد جیره است .با توجه به اینکه پیریدوکسین در متابولیسم پروتئینها و چربیها نقش عمده ای دارد. در آزاد ماهیان بعد از 14-21 روز تغذیه با جیره حاوی میزان بالایی از پروتئین وعاری از ریبوفلاوین، جمعیت ماهیان ظرف 28 روز در درجه حرارت 12-15 درجه سانتی گراد تلف می شوند.کمبودش با اختلالات عصبی و تغیییراتی در تجمع ملانوفورها همراه است جمود نعشی بعد از مرگ خیلی سریع اتفاق می افتد تنفس با دهان باز و سریع همراه با خم شدن سرپوش آبششی یک علامت عمومی است. تجمع مایع سروزی با ادم حفره پریتونئال در ماهیها اتفاق می افتد.آزاد ماهی ،ماهی قزل آلا،کپورماهی و ماهی دم زرد ژاپنی یک سفتی قبل از مرگ را نشان می دهند. بهبودی در پایان مراحل کمبود غیر محتمل است مگر اینکه پیریدوکسال فسفات تزریق شود . دستکاری ماهیان باعث صدمه به ماهیان می شود. بهبودی در بین ماهیانی حاصل می شود که بطور چشمگیری پیریدوکسین هیدروکلراید در جیره غذایی دارند. که علائم کمبود طی یک یا دو روز ناپدید می شود. فعالیت ترانس آمیناز پلاسما وضعیت کمبود را نشان می دهد. علائم کمبود بطور خلاصه شامل اختلالات عصبی ، حملات تشنجی ،حساسیت شدید به تحریکات خارجی ،عدم تعادل،آنمی ،کاهش اشتها، ادم حفره پریتونئال ، جمود نعشی سریع ،تنفس سریع و با دهان ، خم شدگی سرپوش آبششی می باشد.زمانی که جیره غذایی فاقد پیریدوکسین باشد ، پیریدوکسین ذخیره شده بسرعت مصرف می گردد .

مقادیر مورد نیاز برای قزل آلای رنگین کمان 15-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است و برای کپور 10-5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است(1). منابع شامل دانه کامل غلات،زرده تخم مرغ،بافتهای غده ای وکبد می باشند.
اسید پانتوتنیک
نقش مهمی را در راههای متابولیسمی عمومی ایفا می کند همچنین در اکسیداسیون و سنتز اسیدهای چرب،کلسترول وفسفولیپیدها، انتقال انرژی فسفات ، اکسیداسیون پیروات دخیل است.
تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی تغذیه آزاد ماهی و ماهی قزل آلا با جیره غذایی فاقد اسید پانتوتنیک در درجه حرارت 10-15 درجه سانتی گراد باعث مصرف شدن اسید پانتوتنیک ذخیره شده در ظرف 8-12 هفته می گردد.
آزمایش فیلامان های آبششی پرولیفراسیون بافت پوششی همراه با تورم و چماقی شکل شدن هر دو رشته های ثانویه آبششی یا تیغه های ثانویه را نشان می دهد.سرپوش آبششی متسع شده و سطوح آبششی با یک مایع اکسودایی پوشیده می شود. ماهی درمانده و ضعیف وتنبل می شود نکروز،زخم وآتروفی آبششها بهمراه آنمی بعد از کمبود بمدت طولانی گشترش می یابد.بیماری آبشش تغذیه ای بحد کافی توصیف شده و وابسته است به کمبود اسید پانتوتنیک. مشابه این علامتها در آزاد ماهی ،ماهی قزل آلا،مارماهی،کپور و گربه ماهی مشاهده میشود .بهبودی ماهیان در حال تغذیه سریع است وعلائم کمبود طی 4 هفته اصلاح جیره غذایی ناپدید می شود ولی زخم و نکروز باقی می ماند.علائم کمبود بطور خلاصه شامل چماقی شکل شدن آبششها ،سستی ،کاهش اشتها،زخم و نکروز،آتروفی سلولی،ترشح اکسودایی آبششها،تنبلی و کاهش رشد می باشند.
مقادیر مورد نیاز برای ماهی قزل آلا 50-40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای ماهی کپور 40-30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است( 2) منابع شامل سبوس غلات،مخمر،کبد،گوشت ماهی و طحال،قلب،ریه می باشند.
نیاسین
به شکل نیکوتینامید یک جزء ترکیبی ضروری از دو آنزیم نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید(NAD) و نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید فسفات (NADP) میباشد هردو آنزیم به عنوان دهنده و گیرنده هیدروژن در آزاد کردن انرژی از هر سه ماده مغذی انرژی زا ( کربوهیدرات ،چربی،پروتئین ) دخالت دارند(4).
ذخایر نیاسین در مقایسه با سایر ویتامینها در شرایط آزمایشگاهی کمتر مصرف می شود و به آهستگی هم علامتهایش گسترش می یابد.کمبود نیاسین در ماهی که در شرایط آزمایشگاهی و از جیره های غذایی حاوی نیاسین کم استفاده کرده بودند بین روزها ی 40 الی 50 ایجاد شد. کاهش اشتها وکاهش هضم غذا اولین علامتی بودند که مورد توجه بودسپس ماهی تیره رنگ شده وبه سمت غذا نمی رود بدنبال این علائم ظهور زخمهایی در کولون، حرکات نامنظم، ادم معده و کولون و اسپاسم عضلانی در حالتی که ماهیها ظاهرآ خسته بنظر میرسند. کمبود این ویتامین زمینه ساز آفتاب سوختگی در ماهیانی که در مکانهای باز و استخر های کم عمق یا نهرها پرورش می یابند ،می گردد .کپور معمولی پر خونی پوست همراه با خونریزی زیر پوستی را نشان می دهد. علامتهای عمومی کمبود نیاسین در اکثر ماهیان شامل ضعف واسپاسم عضلانی همراه با کاهش رشد واشتها توصیف شده اند.
مقدار مورد نیاز برای ماهی قزل آلای رنگین کمان 150-120 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کپور 50-30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است( 1).منابع ویتامین شامل مخمر،کبد،کلیه،قلب،بقولات ،شیر،تخم مرغ و.... میباشند.
بیوتین
در بسیاری از واکنشهای کربوکسیلاسیون و دکربوکسیلاسیون اختصاصی،حامل واسط دی اکسید کربن می باشد و برای بیوسنتز اسیدهای چرب با زنجیر طولانی و پورین ، در متابولیسم اسیدهای چرب با زنجیره های کربنی به تعداد فرد،تنظیم گلوکز خون و کارکرد غشای سلولی نیز دخالت دارد. برخی از علائم مربوط به کمبود بیوتین شامل اختلالات پوستی ، دیستروفی عضلانی، زخم هایی در کولون، فقدان اشتها، تشنجهای اسپاسمی، و قطعه قطعه شدن گلبولهای قرمزمی باشند. کاهش میزان رشد یک علامت عمومی بوده ودر آزاد ماهیان،کپور ماهی، ماهی قرمزو مار ماهی گزارش شده است.بیماری لعاب آبی در اثر کمبود بیوتین در قزل آلای جویباری نمونه بارز بیماری می باشد. ماهی که پرورش داده می شود در درجه حرارت 15-10 درجه سانتی گراد ذخایر بیوتین در طول 12-8 هفته مصرف شده و علائم اولیه شامل بی اشتهایی ، کاهش هضم غذا و بی حال وضعف عمومی قبل از بروز علائم حاد قابل شناسائی است.
مقدار مورد نیاز برای قزل آلای رنگین کمان 5/1-1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کپور 15-1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد(1).منابع این ویتامین شامل مخمر،کبد،بافتهای غده ای،محصولات لبنی،زرده تخم مرغ می باشند.
اسید فولیک
وجود این ویتامین برای شکل گیری گلبولهای قرمزخون ضروری است. همچنین این ویتامین در مکانیسمهای انتقال تک کربنه مانند متابولیسم اسیدهای آمینه و بیوسنتز پورینها و پیریمیدینها دخیل است. در جیره های غذایی معدودی از حیوانات آزمایشگاهی(ماهی و...) که عاری از اسید فولیک می باشند آنمی نورموکرومیک ماکرو سیتیک اتفاق می افتد(1) .افزایش شمار سلولهای پیر با پیشرفت کمبود مشاهده می شود تااینکه فقط تعدادی سلولهای پیر و دژنره در خون ماهی دچار کمبود مشاهده می شود.دربخش قدامی کلیه فقط سلولهای بالغ ظاهر می شوند که قبلآ حضور نداشتند.سا یر علائمی که مشاهده می شوند شامل کاهش رشد، بی اشتهایی، آنمی عمومی،بی حالی، شکنندگی باله ها،تجمع رنگدانه تیره در پوست و آنفارکتوس طحال می باشد. مقدار مورد نیاز برای ماهی 10-5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است( 2).منابع شامل مخمر،سبزیجات تازه، کبد،کلیه،بافتهای غده ای وبافتها و احشای ماهی ،همچنین حشرات حاوی گزانتو پروتئین هستند که از فعالیت مشابهی با اسید فولیک برخوردار است.
دکتر پرویز روائی

Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:34 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis generika cialis online holland cialis coupon cialis 5 mg funziona cilas cialis for daily use cialis billig how much does a cialis cost cialis uk next day when will generic cialis be available
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Kudos. I value this!
cialis 30 day trial coupon i recommend cialis generico how to purchase cialis on line acheter cialis meilleur pri brand cialis generic only best offers 100mg cialis cialis name brand cheap achat cialis en europe cialis sicuro in linea cialis 20mg preis cf
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:49 ق.ظ

You've made your stand pretty well!.
the best choice cialis woman viagra cialis levitra cialis professional yohimbe cilas cialis prices in england generic cialis 20mg uk generic cialis cialis generic tadalafil buy cialis prices cialis lowest price
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Regards. Helpful stuff.
cialis 5 mg scheda tecnica 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily cialis official site buying cialis in colombia online prescriptions cialis cialis for sale in europa cialis e hiv brand cialis nl we choice free trial of cialis
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 10:26 ق.ظ

You suggested it adequately!
cialis 5 mg schweiz cialis qualitat cialis en mexico precio generic cialis pro buying brand cialis online acheter cialis meilleur pri legalidad de comprar cialis buy original cialis order cialis from india cialis uk
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Reliable knowledge. Cheers.
cilas cialis uk cialis 5 mg only now cialis 20 mg cialis price thailand cialis cipla best buy cialis 5 mg schweiz link for you cialis price cialis sicuro in linea cialis for sale
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Kudos! I enjoy this!
buy cheap cialis in uk cialis generika cialis qualitat look here cialis order on line cialis patent expiration cialis pills buy cialis uk no prescription brand cialis generic look here cialis cheap canada cialis daily dose generic
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 10:08 ب.ظ

Reliable data. Regards.
cialis for bph cialis generisches kanada trusted tabled cialis softabs generic cialis pro cialis pills in singapore opinioni cialis generico cialis 10 doctissimo safe dosage for cialis click now cialis from canada cialis with 2 days delivery
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Thank you! I like this!
we recommend cialis best buy cialis free trial cialis kaufen buy cialis online legal cialis 20 mg cut in half cialis venta a domicilio cialis name brand cheap buy online cialis 5mg legalidad de comprar cialis cialis prices
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:20 ب.ظ

Kudos. Fantastic stuff.
only now cialis 20 mg cialis pills price each cialis bula cialis 20 mg cost cialis professional yohimbe cialis for sale in europa cialis side effects dangers cialis y deporte cialis daily prices on cialis 10 mg
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:01 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis flussig buy cialis sample pack prescription doctor cialis effetti del cialis cialis 50 mg soft tab acquisto online cialis viagra vs cialis vs levitra comprar cialis navarr cialis generico in farmacia tadalafil
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:47 ب.ظ

You revealed it well!
cialis 10 doctissimo cialis coupon only here cialis pills look here cialis order on line brand cialis nl enter site natural cialis cialis online nederland cialis canada cialis 5 mg buy cipla cialis online
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:52 ق.ظ

With thanks. An abundance of data!

american pharmacy cialis cialis cipla best buy cialis generika cialis mit grapefruitsaft cialis flussig chinese cialis 50 mg cheap cialis cialis in sconto viagra vs cialis vs levitra walgreens price for cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:50 ب.ظ

With thanks! An abundance of postings.

cialis canada costo in farmacia cialis canadian cialis purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix where do you buy cialis cialis en mexico precio buy cheap cialis in uk cialis prezzo in linea basso cialis 5mg billiger
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of material!

click now cialis from canada wow cialis tadalafil 100mg buy brand cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral purchasing cialis on the internet cialis 30 day trial coupon cialis 50 mg soft tab dosagem ideal cialis india cialis 100mg cost cialis side effects dangers
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:44 ب.ظ

Valuable facts. Kudos.
where to buy cialis in ontario cialis pas cher paris safe site to buy cialis online prix de cialis tadalafil best generic drugs cialis brand cialis generic cialis price in bangalore free generic cialis prix cialis once a da
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Very good stuff, Thanks a lot!
fast cialis online cialis super acti canadian drugs generic cialis tadalafilo cheap cialis generic cialis at walmart precios de cialis generico tesco price cialis generic cialis cialis sans ordonnance
buy cialis online no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 04:48 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
40 mg cialis what if i take buy cialis cheap 10 mg cialis en 24 hora cialis dosage amounts 200 cialis coupon generic cialis 20mg uk cialis online pastillas cialis y alcoho cialis dosage recommendations tarif cialis france
online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 02:57 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
canadian pharmacies shipping to usa canada online pharmacies medication online pharmacies in usa drugs for sale on internet drugstore online reviews legitimate canadian mail order pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian online pharmacies reviews drugs for sale usa canadian drug
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:35 ق.ظ

Amazing many of awesome material!
brand cialis generic calis cialis generika in deutschland kaufen cialis daily dose generic cialis generico online online prescriptions cialis acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix viagra vs cialis vs levitra cialis prices in england
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:24 ب.ظ

Amazing material. Regards!
cialis generika cialis daily new zealand cialis pills generic cialis review uk generic cialis levitra cialis alternative cialis 5 mg buy click now buy cialis brand viagra or cialis cialis 20 mg best price
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:26 ب.ظ

Truly quite a lot of excellent tips.
cialis 5 mg effetti collateral cialis generique wow look it cialis mexico chinese cialis 50 mg best generic drugs cialis dosagem ideal cialis acquisto online cialis cialis lowest price buy cialis online nz generic cialis 20mg tablets
http://viabiovit.com/viagra-pill-sizes.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:40 ق.ظ

Cheers. Lots of data.

how to get viagra viagra cheap online buy viagra sildenafil online buy pharmacy online how do i order viagra online prices for viagra buy viagra with prescription online sildenafil generic get a viagra prescription online buy viagra online overnight
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:15 ب.ظ

Very good forum posts. Thank you.
prix cialis once a da cialis online napol where do you buy cialis cialis super kamagra cialis generique 5 mg usa cialis online generic cialis with dapoxetine online cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg para diabeticos
Viagra generico online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:17 ق.ظ

Kudos, Lots of tips!

how do i get viagra with a prescription want to buy viagra online pharmacy generic viagra where can you buy viagra online safely viagra no presc viagra generic viagra cheap where to buy viagra with prescription rx online best place to buy viagra
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:48 ق.ظ

Useful advice. Thank you.
cialis efficacit cialis flussig cialis 5 effetti collaterali cialis tablets cialis with 2 days delivery achat cialis en suisse cialis billig cialis patentablauf in deutschland purchasing cialis on the internet cialis prezzo al pubblico
Rolland
جمعه 17 آذر 1396 08:43 ب.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of
colors!
How do you get taller in a day?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:16 ب.ظ
you're truly a just right webmaster. The website loading
velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a fantastic
job on this topic!
Rashad
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:30 ب.ظ
I read this piece of writing fully about the resemblance of most recent and previous technologies, it's awesome
article.
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:18 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین اصل آیا نه کار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای
بسیار در حالی که کوتاه. من این مشکل خود را با فراز در
منطق و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه
کسانی معافیت. اگر شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 154086
  • بازدید امروز :1160
  • بازدید دیروز : 2659
  • بازدید این ماه : 23048
  • بازدید ماه قبل : 34589
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :