تبلیغات
مقاله علمی - نقش ویتامینها در جیره غذایی آبزیان و علائم ناشی از کمبود آنها – قسمت دوم

مقاله علمی

نقش ویتامینها در جیره غذایی آبزیان و علائم ناشی از کمبود آنها – قسمت دوم

ویتامین B12
این ویتامین حاوی کبالت به همراه اسید فولیک در خونسازی دخالت دارد و وجود آن برای بلوغ و رشد طبیعی گلبولهای قرمز،ساخت ترکیبات متیلی تغییر پذیر،متابولیسم طبیعی کلسترول و سنتز پورین و پیریمیدین لازم و به عنوان عامل رشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
آنمی کشنده در آزاد ماهی کوهو و چینوک بصورت قطعه قطعه شدن اریتروسیتها و حضور شکلهای ناهنجار مشخص می شود سطوح هموگلوبین پایین می آید.سیانوکوبالامین ذخیره شده در بافت ماهی بطور آهسته مصرف می شود و فقط بعد از12-6 هفته آزمایش جمعیت آزاد ماهیان دچار کمبود، علائم ظاهر می شود.کاهش اشتها،کاهش رشد،کاهش هضم غذاوتیرگی رنگ پوست قبل از بروز آنمی از جمله علائمی هستند که ظاهرمی شوند.مقدار مورد نیاز برای ماهی 015/0-02/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی است(1). منابع ویتامین شامل گوشت خرچنگ و احشاء ماهی ،کبد،کلیه،بافتهای غده ای،ضایعات کشتار گاهی و محصولات جانبی مربوط به طیورمی باشد.
اسید اسکوربیک
آزاد ماهیان قادر به سنتز آن از اسید گلوکورونیک روده نیستند.در سوخت و ساز تیروزین و نیز تبدیل هیدروکسی پرولین به پرولین نقش دارد. در مجاورت هوا و گرما به سرعت از بین می رود. در اثر اکسیداسیون اسید آسکوربیک به دهیدرو آسکوربیک اسید تبدیل می شود. اسید آسکوربیک همچنین در سنتز پرو کلاژن و تبدیل غضروف به استخوان نیز نقش دارد.این ویتامین در بلوغ گلبولهای قرمز نیز نقش دارد. علائم کمبود در ماهی به آسیب بافت کلاژنی مربوط بوده و ماهی مبتلا هیپرپلازی پوزه و فک را نشان می دهد.همین علامتها در قزل آلا،آزاد ماهی،ماهی دم زرد ژاپنی ،کپور،گوپی و شار دیده می شود.ازلحاظ هیستولوژیکی هیپرتروفی بافت غده فوق کلیوی همراه با خونریزی در قاعده باله ها در آزاد ماهی کوهو مشاهده شده است.علائم کمبود با جایگزینی اسید آسکوربیک در جیره متوقف می شود.آنمی سرانجام در ماهی بشدت درگیر گسترش می یابد و انحنای خلفی و جانبی ستون فقرات که ترمیم هم نمی شوند مگر رشد دیواره ستون مهره که با اضافه کردن دوباره اسید آسکوربیک در جیره بر طرف می شود.دیگر علائم شامل خونریزی در پوست،کبد،کلیه،روده و عضله،زخم چشمهاو تغییرات در ساختمان غضروفی می باشد. مقدارآسکوربات مورد نیاز برای قزل آلای رنگین کمان 150-100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کپور 50-30 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن می باشد(1). منابع ویتامین شامل مرکبات،کلم،کبد،کلیه،حشرات تازه،گوشت ماهی و تمشک می باشند.
...

اینوزیتول
یکی از اجزای ساختمانی بافتهای زنده و جزئی از ترکیب اینوزیتول فسفو گلیسیریدها است و از طریق جلوگیری از تجمع کلسترول دارای خاصیت لیپوتروپیکی می باشد. بدین ترتیب در حفظ متابولیسم طبیعی چربی و کارکرد غشاها از اهمیت بر خوردار می باشد.علائم کمبود در آزاد ماهی،قزل آلا،کپورو گربه ماهی تغذیه شده بمدت طولانی با جیره های عاری از اینوزیتول شامل کاهش رشد،افزایش زمان تخلیه معدی،ادم،تیرگی رنگ و اتساع معده می باشند.علامت اصلی کمبود شامل مشاهده ماهیان با شکم متسع بدلیل عدم مصرف و هضم غذا همراه با کاهش رشد می باشد. مقدار مورد نیازبه شکل میواینوزیتول برای ماهی قزل آلای رنگین کمان و کپور400-200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد( 2).منابع شامل گندم،نخود خشکیده،مغز،قلب،بافتهای غده ای می باشند.
کولین
منبع گروههای متیل است که در واکنشهای ترانس متیلاسیون دخیل هستند.همچنین به شکل فسفا تیدیل کولین،نقش ساختاری مهمی در غشاء های طبیعی و به عنوان استیل کولین کارکردهای مهمی بعنوان یک انتقال دهنده عصبی دارد.کولین همچنین یک عامل لیپوتروپیک و ضد خونریزی است که وجود آن برای دستیابی به رشد و ضریب تبدیل غذایی مناسب لازم می باشد. علائم کمبود شامل کاهش رشد ،کاهش هضم غذا همراه با اختلال در متابولیسم چربیها . خونریزی در کلیه و روده و افزایش زمان تخلیه معدی در ماهی قزل آلا مشاهده شده است. مقدار مورد نیاز برای قزل آلای رنگین کمان 800-600 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کپور 600-500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد( 2). منابع شامل جوانه گندم،بافتهای مغز و قلب می باشند.
ب) ویتامینهای محلول در چربی
ویتامین A
وجود این ویتامین برای محافظت از سلولهای مخاطی ضروری است . ویتامین A همچنین در ساختمان رنگدانه بینائی نقش مهمی را به عهده دارد. ویتامین Aموجب افزایش رشد سلولهای جدید شده و مقاومت را در برابر عفونتها افزایش می دهد ویتامین A در انتقال کلسیم از غشاء های طبیعی ،فرایند تولید مثل و رشد و نمو جنین و حفظ یکپارچگی غشای سلولی نقش دارد . نشانیهای کمبود این ویتامین شامل کاهش رشد،کاهش دید،شاخی شدن بافت پوششی،خشکی ملتحمه،شب کوری،خونریزی در اتاقک قدامی چشم ، خونریزی در قاعده باله ها، ناهنجاری استخوانی می باشند هنگامی که ماهیها بمدت طولانی در معرض کمبود ویتامین A قرار بگیرند دژنراسیون سیستم عصبی را نشان خواهند داد.هیپر ویتامینوز یا افزایش ویتامین A با علائمی از قبیل بزرگی کبد وطحال،رشد غیر طبیعی،ضایعات پوستی،شاخی شدن بافت پوششی،هیپرپلازی غضروف سرو ناهنجاری استخوانی از قبیل متصل شدن مهره ها به همدیگر همراه خواهد بود.درهنگام افزایش ویتامین A میزان روغن کبدی و آنزیم آلکالن فسفاتاز خون افزایش می یابد. مقدار مورد نیاز برای قزل آلای رنگین کمان IU 2500-2000 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای ماهی کپور IU 2000-1000 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد(1).منابع ویتامین شامل روغن کبد ماهی،روغن کبد کوسه و انواع روغنهای کبد ماهی می باشند.
ویتامین D
کوله کلسیفرول کارآمد ترین شکل ویتامین است. وجود این ویتامین برای حفظ تعادل کلسیم و فسفر غیر آلی و فعالیت فسفاتاز قلیایی ضروری است کمبود ویتامین D در ماهی باعث کاهش اشتها ،کاهش وزن و کاهش آنزیم آلکالن فسفاتاز خون می شود.در قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با مقادیر بالائی از ویتامین D علائم اختلال در رشد،بی حالی و تیرگی رنگ مشخص می شود. مقدار مورد نیاز برای ماهی IU 2000-1000به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. (1 )منابع ویتامین شامل روغن کبد انواع ماهی می باشد.
ویتامین E
این ویتامین از ترکیبات آلفا توکوفرولها تشکیل شده اند که آلفا توکوفرول مهمترین آنها می باشد.ویتامین E بعنوان یک ماده آنتی اکسیدان خارج و داخل سلولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ویتامینهای قابل اکسیداسیون واسیدهای چرب غیر اشباع را محافظت می کند. اولین علامت کمبود شامل قطعه قطعه شدن اریتروسیتها و بدنبال آن آنمی،آسیت،خشکی ملتحمه چشم،کاهش رشد،کاهش هضم غذا،اپی کاردیت ، ظهور رنگدانه سروئید در کبد و طحال ودیستروفی عضلانی میباشد. خشکی ملتحمه چشم همراه با دیستروفی عضلانی در ماهی دم زرد ژاپنی و کپور توصیف شده است.شکل های اختصاصی از شرایط فساد در چندین نوع ماهی تغذیه شده با مقادیر بالائی از اسیدهای چرب غیر اشباع همراه با توکوفرول ناکافی در جیره توصیف شده است.افزایش ویتامین E با علائم کاهش رشد،واکنش سمی کبدو مرگ همراه است. مقدار مورد نیاز برای ماهی 50-30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد( 2). منابع شامل روغنهای گیاهی می باشد.
ویتامینK
وجود این ویتامین برای رخداد مکانیسمهای لخته شدن خون،متابولیسم انرژی و تخفیف تاثیر آفلاتوکسین ضروری است. پروترومبین در ماهیهای تغذیه شده با جیره های عاری از ویتامین K 3تا 5 برابر افزایش می یابد ودر کمبود طولانی مدت علائم آنمی و مناطق خونریزی در آبششها،چشم و بافتهای خونی ظاهر می شود. ماهیهایی که با مقادیر پایین ویتامین در جیره پرورش داده می شوند افزایش توده سلولهای خونی آشکار می شود.مناطق خونریزی در بافتهای حساس مانند آبششها آشکار می شود.علائم اولیه کمبود شامل کاهش توده سلولهای خونی،خونریزی،آنمی شدید و درنهایت مرگ ماهی مجروح میباشد. مقدار مورد نیاز برای ماهی 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای میگو 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. ( 2)منابع ویتامین شامل سبزیجات تازه و برگدار،برگهای یونجه،سویا وکبد می باشند.
دکتر پرویز روائی

buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 08:21 ق.ظ

You mentioned it perfectly.
cialis price thailand online cialis tadalafil viagra or cialis cialis pills in singapore buy cialis online nz tarif cialis france cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato cialis prezzo di mercato
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable material!
acquistare cialis internet cialis venta a domicilio cialis 20 mg best price non 5 mg cialis generici cialis dosage cialis usa cost buy name brand cialis on line cialis generique 5 mg buy cialis online cheapest cialis sans ordonnance
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Truly many of excellent info!
deutschland cialis online cialis for sale in europa cialis generic cialis 5 mg scheda tecnica where to buy cialis in ontario cialis ahumada acheter du cialis a geneve low cost cialis 20mg cialis dosage amounts how does cialis work
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:24 ق.ظ

Excellent postings. With thanks!
acquistare cialis internet ou acheter du cialis pas cher cialis venta a domicilio costo in farmacia cialis cialis canada we choice cialis uk cialis price thailand cialis generic cialis reviews cipla cialis online
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 05:16 ب.ظ

With thanks! Useful information.
cialis sans ordonnance brand cialis nl cialis dosage acheter cialis meilleur pri cialis 50 mg soft tab buy cialis cialis cipla best buy sublingual cialis online only here cialis pills venta cialis en espaa
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 05:58 ق.ظ

Good material. Thanks!
cialis kaufen cialis prezzo in linea basso cialis cost click here cialis daily uk we recommend cialis info cialis arginine interactio tadalafil 5mg cialis online nederland click here take cialis cialis super acti
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:54 ب.ظ

You made your point!
cialis free trial purchasing cialis on the internet buying cialis on internet tadalafilo cialis herbs low cost cialis 20mg 5 mg cialis coupon printable cialis price in bangalore cialis y deporte cialis kaufen
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:39 ق.ظ

You said it very well..
we use it 50 mg cialis dose cialis y deporte cipla cialis online cialis online deutschland viagra vs cialis vs levitra when can i take another cialis interactions for cialis estudios de cialis genricos bulk cialis generic low dose cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 05:23 ب.ظ

Incredible tons of useful info!
cialis mit grapefruitsaft cialis online generic cialis prix cialis once a da tesco price cialis walgreens price for cialis pastillas cialis y alcoho tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland cialis 200 dollar savings card
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
how does cialis work 5 mg cialis pharmacie en ligne only now cialis 20 mg compare prices cialis uk cialis pills boards enter site very cheap cialis cialis 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis daily new zealand prix cialis once a da
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Cheers. Wonderful information.
link for you cialis price legalidad de comprar cialis cialis prezzo al pubblico cialis lowest price cialis wir preise when can i take another cialis order generic cialis online non 5 mg cialis generici acheter cialis meilleur pri cialis 100 mg 30 tablet
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 04:50 ق.ظ

With thanks. Plenty of knowledge!

purchase once a day cialis cialis 5 mg schweiz we use it cialis online store cialis canada cialis herbs cialis taglich cialis e hiv cialis canadian drugs cialis daily venta cialis en espaa
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 05:34 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

cialis generico lilly tadalafil cialis canadian drugs generic low dose cialis cialis dosage recommendations cost of cialis cvs cialis cost cialis sale online brand cialis generic cialis with 2 days delivery
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 05:49 ق.ظ

You actually said that exceptionally well.
wow cialis 20 non 5 mg cialis generici cialis 10mg prix pharmaci canadian drugs generic cialis generic cialis soft gels viagra vs cialis dosagem ideal cialis generico cialis mexico chinese cialis 50 mg fast cialis online
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Thanks a lot, Lots of information.

cialis canada on line cialis preise schweiz interactions for cialis click here cialis daily uk cialis prezzo di mercato cialis uk cialis para que sirve cialis for daily use cialis reviews look here cialis cheap canada
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:41 ق.ظ

This is nicely expressed! .
tadalafil preis cialis 20mg schweiz cialis generic tadalafil buy cialis pas cher paris cialis kaufen wo cialis generique 5 mg cialis 5 mg funziona calis weblink price cialis order generic cialis online
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:41 ب.ظ

Really a good deal of helpful data!
enter site very cheap cialis cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg scheda tecnica import cialis cialis pills boards cialis billig buying brand cialis online cialis coupons how do cialis pills work warnings for cialis
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:05 ق.ظ

Really plenty of valuable facts!
buy cialis online nz rezeptfrei cialis apotheke cialis online holland cialis dosage amounts buy cialis online legal cialis coupons printable cialis cuantos mg hay cialis authentique suisse brand cialis generic dose size of cialis
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 10:19 ب.ظ

You have made your position extremely well!!
miglior cialis generico cialis generico lilly cialis therapie tadalafil tablets buy cheap cialis in uk rezeptfrei cialis apotheke discount cialis cialis 100mg suppliers tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 10:47 ب.ظ

You actually suggested that well!
cialis for sale in europa tadalafilo opinioni cialis generico overnight cialis tadalafil tadalafil 20mg cialis tadalafil cialis kamagra levitra dose size of cialis buy name brand cialis on line tadalafil 20mg
drugs for sale usa
یکشنبه 1 مهر 1397 03:14 ق.ظ

Excellent write ups. Many thanks.
buy viagra usa viagra canadiense canada viagra canadian pharmacies online canadian discount pharmacies canadian pharmacy meds pharmacy canada online prescriptions canada pharmaceuticals online canadian pharmacies without an rx canada online pharmacies reviews
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:15 ق.ظ

Cheers, Helpful information!
cialis professional from usa cialis generic tadalafil buy safe site to buy cialis online cialis 20 mg best price we recommend cheapest cialis generic low dose cialis generic cialis pill online viagra vs cialis cialis generico online cialis kaufen bankberweisung
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:07 ب.ظ

Thanks. Plenty of forum posts!

cialis great britain generic cialis 20mg tablets cialis prezzo in linea basso opinioni cialis generico miglior cialis generico cialis en 24 hora cialis 20 mg cialis kamagra levitra cialis sans ordonnance when will generic cialis be available
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:46 ق.ظ

You definitely made the point.
online viagra order buy viagra ireland where to buy viagra with prescription viagra online no prescriptions where yo buy viagra where can i buy sildenafil online how to get viagra online cheap viagra pharmacy buy viagra low cost buy viagra china
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:00 ق.ظ

You actually mentioned this very well.
cialis usa cost pastillas cialis y alcoho buy cialis online nz cialis therapie click here cialis daily uk cialis savings card 200 cialis coupon cialis pills buy generic cialis are there generic cialis
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:41 ب.ظ

You mentioned this well!
enter site natural cialis acheter cialis meilleur pri buy cialis uk no prescription ou trouver cialis sur le net only now cialis 20 mg cialis daily cialis per paypa cialis usa cost cost of cialis cvs cialis rckenschmerzen
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:27 ق.ظ

Amazing lots of helpful info.
viagra where to buy viagra for sale online pharmacy uk buy discount viagra online sildenafil generic where to buy viagra with prescription buy viagra from india how old do you have to be to buy viagra where can i buy viagra online discount viagra
buy cialis soft
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:06 ب.ظ

Regards! Numerous material!

cialis generico postepay we like it cialis price how does cialis work cialis without a doctor's prescription prix cialis once a da buy generic cialis cialis generisches kanada cialis online deutschland cialis 5 mg tadalafil generic
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:40 ق.ظ

Thank you, I enjoy it.
achat cialis en europe chinese cialis 50 mg cialis 5mg cialis manufacturer coupon click here take cialis the best site cialis tablets buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 effetti collaterali cialis en mexico precio
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:21 ق.ظ

Thank you, Loads of facts!

we like it safe cheap cialis cialis australia org generico cialis mexico order generic cialis online buy cialis cialis generico postepay cialis for sale south africa cialis 20 mg effectiveness side effects of cialis acheter cialis meilleur pri
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 154086
  • بازدید امروز :1160
  • بازدید دیروز : 2659
  • بازدید این ماه : 23048
  • بازدید ماه قبل : 34589
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :